beats by dre cheap

Raspored ispita za 3 redovni rok

II godina :
Makroekonomija I - 23.09. - 14h
Makrkoenomija II - 30.09. - 14h
Poslovna statistika I - 26.09. - 12h
Poslovna statistika II - 28.09. - 14h
Poslovna informatika I - 25.09. - 14h
Poslovna informatika II - 2.10. - 14h
Poslovna organizacija - 3.10. - 12h
Menadzment - 29.09. - 14h
Tranzicija i razvoj - 26.09. - 14h
Poslovna etika - 1.10. - 14h
Planiranje poslovanja preduzeca - 3.10. - 14h
Administracija i protokol - 24.09 - 14h

Svi ispiti izuzet Poslovne statistike I i Poslovne organizacije pocinju u 14h. Dok ova dva predmeta su u 12h.

III godina
Marketing I - 26.9. - 11h
Marketing II - 28.09. - 9h
Medjunarodna I - 3.10. - 11h
Medjunarodna II - 29.09. - 9h
Metode I - 23.09. - 9h
Metode II - 30.09. - 9h
Operacijski I - 24.09. - 9h
Operacijski II - 1.10. - 9h
Finansijski menadzment I - 25.09. - 9h
Finansijski menadzment II - 2.10. - 9h
Finansijska matematika - 26.09. - 9h
MLjR - 26.09. - 9h
Logistika - 03.10. - 9h
Medjunarodni menadzment - 03.10. - 9h

Ekonomski fakultet - Tuzla
http://ekonomskifakultet.blogger.ba
17/09/2009 13:10